Szkolenia dla doradców zawodowych

Szkolenia dla doradców zawodowych

Szkolenia dla Doradców Zawodowych

Pomagamy wspierać innych

Doradcy zawodowi, to szczególna grupa specjalistów, którzy na co dzień wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, oprócz wyjątkowej misji na tej grupie spoczywa również bardzo duża odpowiedzialność! Dzięki udziałowi w przygotowanych przez nas szkoleniach doradcy zawodowi mają możliwość zdobycia użytecznej wiedzy z zakresu metodyki pracy doradczej oraz mogą rozwijać i zdobywać nowe umiejętności

doradztwo zawodowe - szkolenia

Szkolimy w obszarach

  • prowadzenie indywidualnych sesji doradczych
  • budowanie i utrzymywanie relacji z klientem
  • przygotowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń
  • zarządzanie procesem grupowym
  • metodyka pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym
  • wykorzystywanie metod aktywizujących w szkoleniach
  • wykorzystanie elementów coachingu w pracy doradcy zawodowego
  • coaching kariery
  • tworzenie autorskich narzędzi do pracy z klientami

Co wyróżnia nasze szkolenia?

Poza profesjonalną organizacją szkoleń i ich dużą wartością merytoryczną, dbamy o to, aby oferowane przez nas szkolenia były tworzone i prowadzone przez praktyków. Programy poszczególnych szkoleń zostały przygotowane przez czynnych doradców zawodowych z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym i wykształceniem kierunkowym. Każdy z naszych trenerów prowadzących szkolenia dla doradców zawodowych jest czynnym doradcą zawodowym, który na co dzień pracuje z grupami i osobami indywidualnymi. Nasi doradcy posiadają doświadczenie w pracy z każdą grupą klientów, począwszy od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, osoby dorosłe, długotrwale bezrobotne, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, skończywszy na grupie seniorów, którzy również pragną dbać o swoją aktywność zawodową.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do doradców zawodowych oraz osób, które w przyszłości planują podjąć pracę w charakterze doradców zawodowych i wspierać innych w rozwoju.